بررسی ورفع مشکل اررور Gift cards can only be used in the country در اکانت و گیفت کارت گوگل فقط در کشوری که کارت های هدیه را از آنجا خریداید میتوانید از کارت استفاده کنید

بررسی ورفع مشکل اررور خرید گیفت کارت استفاده در کشور خریداری شده از کارت Gift cards can only be used in the country در اکانت و گیفت کارت گوگل